FANDOM


Lục Chà Đôu (or Lục Chà Đô in pro-Vietnamese Kalayü spellings) is a large city on the southern tip of Rastynhaven. The main industry is green tea production.

EtymologyEdit

The name Lục Chà Đôu literally translates "Green Tea Capital" in Kalayü.